SJÄLVBILDER - Att komma vidare genom skapande

bokomslag av självbilder

Inspiration för alla med intresse för personlig utveckling. Bildterapi är ett sätt att söka kunskap om sig själv, en väg till läkning och förändring. Hur är det möjligt? Vad är det som sker när man målar? Processerna beskrivs lättillgängligt och insiktsfullt i en lång rad hoppfulla livsberättelser och bilder gjorda av människor i alla åldrar. Det handlar om ett uttrycksmedel vi alla har tillgång till men som många är ovetande om. Boken visar även hur användbar bilden kan vara för dig som arbetar inom t ex pedagogisk, terapeutisk, social och själavårdande verksamhet.
Text Annika Berg-Frykholm.
ISBN 978-91-633-2659-2.
Antal sidor 215.
Utkom 2008.

Beställ här

 

Innehåll

 • Förord av Barbro Luterkort
 • Inledning

 • Vad är bildterapi?                  

 • Målarrummet en oas för barn med skolproblem        

 • Flyktingpojke med krigstrauma fick livslusten tillbaka    

 • Bråkig pojke med adhd byggde sig en skyddande rustning    

 • Barn med cancer fick utlopp för det svåra som inte kan sägas med ord

 • Bildterapi bland barn som utsatts för övergrepp kräver stor försiktighet

 • Deprimerad förde dialog med sitt inre i bilderna

 • Ätstörningen var ett skydd mot tidiga trauman        

 • Ung kvinna bearbetade sorg och trauma efter tsunamin    

 • Kvinna med personlighetsstörning målade sitt självförakt    

 • Man med aids sökte sinnesfrid inför döden        

 • Utbränd utan att förstå det – självporträttet blev en rejäl kraschlandning

 • Kvinnor med missbruk fann nya livsstilar    

 • Att måla sin smärta och försonas med den        

 • Flyktingar bearbetade minnen från krig och tortyr        

 • Man med hjärnskada återtog sin gamla status som raggare och knutte

 • Bibeltexter inspirerade till personliga bilder

 • Gåtfulla bilder avslöjade en obearbetad sorg        

 • När de hemlösa målar tar svarta färgen slut        

 • Äldre på behandlingscenter fick nya perspektiv        

 • Många tankeställare när personal i handledning målade i grupp    

 • Personal i bildcoaching livsbejakande investering        

 • Fler användningsområden:

 • Våldsutsatta kvinnor målar            

 • Bild hjälp hos tandläkaren            

 • Unga brottsoffer målar svarta tankar            

 • Stöd för gravida kvinnor                

 • Antroposofisk konstterapi skapar glädje och aktiverar självläkande krafter

 • Forskning                

 • Frågor och visioner

 • Intresserad av bildterapi?                

 • Utbildningar                     

 • Kort historik av Hans Fredlund

 • Fler lästips                    

 • Kontakter


Boken innehåller 200 bilder.

Recensioner/ artiklar

Rena kraftkällan. En underbar bok som utan reservation kan rekommenderas till alla med intresse för det mänskliga dramat.
Christer Petersson, Läkartidningen läs mer

Journalistens undersøkende, nyfikne blikk er tydelig. Skrevet med en stor respekt for hvilke iboende muligheter for endring som finnes i mennesket - og som slipper til gjennom det skapende.
Kari Rød, Tidsskrift for Den norske legeforening 

Register to read more...